BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Władysław L.
Title
O nowy kształt działalności Narodowego Banku Polskiego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 139-147
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rola banku centralnego w gospodarce, Banki centralne, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Polityka pieniężna NBP, Nadzór bankowy, Finansowanie small businessu
Central bank's role in the economy, Central banks, Monetary Policy of the ECB, NBP monetary policy, Bank supervision, Small business financing
Company
Narodowy Bank Polski (NBP), Unia Europejska (UE)
National Bank of Poland, European Union (EU)
Abstract
Artykuł zawiera uwagi na temat rozwiązań w zakresie działalności banku centralnego w Polsce i w krajach UE. Autor wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w Polsce w zakresie: celu działania Narodowego Banku Polskiego, określenia i realizowania polityki pieniężnej NBP przy współpracy z Rządem, roli Rady Polityki Pieniężnej, Nadzoru Bankowego i roli Komisji Nadzoru Bankowego, kredytowania polskiego eksportu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także polityki wobec banków o kapitale zagranicznym.

The article included solutions connected with central bank in Poland and in the European Union. The author shows necessary changes in the field of: goals of the National Bank of Poland, define and realise of monetary policy, role of the Council of Monetary Policy and the Commission of Bank Supervision, giving credits for Polish export and small and medium sized enterprises, policy towards banks with foreign capital. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna dla Polski. VII kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 6.
  2. Fojcik-Mastelska E.: Prawo bankowe Unii Europejskiej. Wrocław 1996.
  3. Ghymes Ch.: Polityka makroekonomiczna a Europejska strategia zatrudnienia. W: EURO i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowo-Wschodniej. F. Ebert 2000.
  4. Pokojska M.: Spóźniony sen. "Gazeta Bankowa" 2001 nr 10.
  5. Rutkowski W.: Pieniądz. Skierniewice 2000.
  6. Sadowski Z.: Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE. Kongres EP 2001, z. 1.
  7. Sopoćko A.: Pomoc państwa w UE - zasady ogólne znaczenie dla sektora bankowego. "Bankowy Biuletyn Europejski" 2001 nr 1.
  8. Wierzba R.: Harmonizacja Nadzoru Bankowego. "Bank" 2000 nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu