BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszkowicz Krystyna
Title
Zarządzanie technologią - moda czy konieczność?
Technology Management - a Mode or Necessity?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 689, s. 159-162, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finanse. Polityka regionalna. Rynek i konsumpcja. Wybrane problemy ekonomiki przemysłu
Keyword
Rozwój gospodarczy, Postęp naukowo-techniczny, Innowacyjność gospodarki, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorczość, Zarządzanie badaniami naukowymi
Economic development, Progress in science and technology, Innovation economy, Innovation processes, Entrepreneurship, Management of scientific research
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawia rolę innowacji i postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym i w tym aspekcie konieczność wprowadzania do szkół wyższych przedmiotu "zarządzanie technologią" co jest już powszechne w uczelniach zachodnich.

In this article the necessity of technology management is highlighted, such an approach entails a need for using knowledge (human capital). That problem as a subject was introduced, among others, at the faculties of management and economics in Canada and France. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Glikmen P., Kwiatkowski S.: Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski. Warszawa: PWN 1991.
  2. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk; Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
  3. Kline S.J.: Innovation is not a linear process. Research Management 1985 vol. 28 nr 4.
  4. Kline S.J., Rosenberg N.: An overview of innovation. [w:] The Positive Sum Strategy. Washington: National Academy Press 1986.
  5. Rothwell R., Zegveld W.: Reindustrialization and Technology. London: Longman 1985, cyt. za: A.J. Jasiński: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Warszawa: KiW 1992.
  6. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN 1960.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu