BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkarłat Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Prawne i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 315-322
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Uwarunkowania mikroekonomiczne, Inwestycje kapitałowe, Lokaty finansowe, Lokata kapitałowa, Aktywa, Działalność ubezpieczeniowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Microeconomic conditions, Capital investments, Financial deposit, Capital deposit, Assets, Insurance activity, Insurance institute, Enterprises financial management
Abstract
Działalność inwestycyjną ubezpieczycieli determinuje szereg czynników o charakterze prawno-instytucjonalnym, ekonomicznym, społecznym i politycznym. Artykuł poświęcono omówieniu uwarunkowań prawnych i mikroekonomicznych. Przedstawiono zmiany dotyczące zasad i zakresu dopuszczalnych instrumentów polityki lokacyjnej zakładu ubezpieczeń w świetle ustawy z 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Scharakteryzowano czynniki o charakterze mikroekonomicznym takie jak: wielkość przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, forma prawno-organizacyjna oraz struktura portfela ubezpieczeń.

Investment activity of insurer is determine by a number of factors in the nature of: legal, institutional, economic, social and political. The article presented legal and microeconomic factors. The author showed changes connected with principles and scope of instrument of investment policy in the light of an act from 21 July 2000. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Błaszczuk D., Dąbrowski B.: Standing finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W: Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 3. Ubezpieczenia.
  2. Jaworski W., Lisowski J.: Struktura całościowej oceny zakładu ubezpieczeń. W: Rating ubezpieczeniowy w Polsce. Materiały konferencyjne, Poznań 15 grudnia 2000.
  3. Milewski P.: Lokaty zakładów ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999 nr 1-2.
  4. Soczewko A.: Nowe zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń w świetle ustawy z 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. "Prawo Asekuracyjne" 2001 nr 1(26).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu