BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiecki Marek
Title
Jak oceniać współczesne przedsiębiorstwa?
How To Asses Modern Enterprise?
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 11, s. 104-111
Keyword
Ocena przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna, Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Zasoby informacji
Evaluation enterprises, Strategic analysis, Assessment of the condition enterprise, Information resource
Note
summ.
Abstract
Ocenianie przedsiębiorstwa dokonywane jest w ujęciu kompleksowym lub wąsko ukierunkowanym. Wyciąganie wniosków na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa tylko na powstanie jednej grupy kryteriów może być błędne. Pełna ocena firmy w danym momencie W(t) powinna obejmować wszystkie podstawowe elementy wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa - otoczenie O(t), cele C(t), zasoby ludzkie L(t), zasoby rzeczowe R(t), zasoby finansowe F(t), zasoby informacyjne I(t), wykorzystanie czasu Y(t) oraz inne X(t).

How to estimate modern organizations? It is a difficult task to evaluate modern organization. It concerns all modern firms. Methods of global and detailed estimation are presented in this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu