BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Anderson Anthony
Title
18 milionów bezrobotnych - wyzwaniem dla Europy
Source
Dialog Europejski, 1997, nr 6, s. 22-23
Keyword
Bezrobocie
Unemployment
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Autor omawia problem bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. W UE kładzie się nacisk na wydajny i elastyczny rynek pracy, rozwijanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W krajach UE ok. 11 procent ludności zawodowo czynnej jest wykluczone z rynku pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu