BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Zenon
Title
Przyszłość pracy w Europie. Perspektywy pełnego zatrudnienia : Wykład inauguracyjny wygłoszony w dniu 20 września 2005 roku
The Future of Labour in Europe. Full Employment Prospects : (The Inauguration Lecture Delivered On 20 September 2005)
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 261-271
Keyword
Zatrudnienie, Europejska Strategia Zatrudnienia, Rynek pracy, Globalizacja, Pełne zatrudnienie
Employment, European Employment Strategy, Labour market, Globalization, Full employment
Note
streszcz.enie, summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Praca na przestrzeni wieków stopniowo stawała się docenianą drogą do osiągnięcia dobrobytu. Na współczesny charakter pracy wpływają: globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii produkcyjnych i informacyjno-komunikacyjnych oraz ukształtowanie się cywilizacji wiedzy. Rynek pracy podlega ciągłym zmianom, a znaczenie kapitału ludzkiego w XXI wieku jest nieporównanie większe niż było w poprzednim stuleciu. Pełne zatrudnienie wciąż pozostaje głównym celem polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Bezrobocie nabiera trwałego i strukturalnego charakteru. Szansę poprawy sytuacji na rynku pracy daje jego uelastycznianie, harmonizacja w sferze podziału oraz reformowanie instytucji rynku pracy.(streszcz. oryg.)

Labour has gradually become an appreciated way of reaching the economic well-being. The contemporary character of labour is influenced by: globalization, new production and ITC technologies and the formation of the knowledge civilization. Labour market has been constantly changing and the human capital assumes incomparably greater importance in 21th century than in the previous one. Full employment is still one of the main aims of the EU economic policy. Unemployment takes on a permanent and structural character. To improve the situation, the labour market should be flexibilized, the distribution sphere - harmonized and the labour market institutions - reformed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu