BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Jacek
Title
Zasady ewidencji rezerw w bankach
The Principles of Recording Reserves in Banks
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 273-289
Keyword
Polityka rachunkowości, Ewidencja księgowa, Rezerwy obowiązkowe banków
Accounting policy, Accounting records, Banks obligatory reserves
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Celem mniejszego opracowania jest zaprezentowanie przede wszystkim zasad ewidencji takich rodzajów rezerw, których tworzenie może być dokonane w drodze decyzji zarządu banku, a których efektem będzie pomniejszenie wyniku finansowego netto wykazywanego w sprawozdaniu finansowym. Każda jednostka działająca w oparciu o ustawę Ustawa o rachunkowości musi posiadać zakładowy plan kont opracowany zgodnie z jej wymogami.(streszcz. oryg.)

The basic aim of this paper is to present the principles of recording the types of reserves which can be created as a result of the administration of a bank. The effect of this decision will be reducing the financial net result presented in the financial report. Every unit acting pursuant to Accountancy Act must have the plan of company's accounts worked out in accordance with the requirements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Wielogórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, część II, Warszawa 1995, s.52.
  2. Gierusz B., Rachunkowość bankowa, ODDK, Gdańsk 1999, s.41.
  3. Uryga J., Magielski W., Rachunkowość banków komercyjnych, Interfin, Kraków 2002, s.417.
  4. Baliński K., Jankowska K., Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1998, s.22.
  5. Wójcik J., Rezerwy celowe w bankach komercyjnych na należności od podmiotów niefinansowych - zasady tworzenia i ewidencji, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2001, nr 1(1), s.73.
  6. Wójcik J., Tworzenie i ewidencja rezerw celowych w bankach, Serwis Finansowo-Księgowy, 2001, nr 26, s.24.
  7. Uryga J., Magielski W., Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem, Interfin, Kraków 1997, s.411.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673).
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu