BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokorska Barbara
Title
Bezrobotni wyzwaniem dla Europy
Source
Handel Wewnętrzny, 1998, nr 1, s. 38-44
Keyword
Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Polityka zatrudnienia, Opieka socjalna, Rynek pracy
Unemployment, Unemployment reduction, Employment policy, Social services, Labour market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł podejmuje problem bezrobocia w Unii Europejskiej. Przedstawia program rządu brytyjskiego i stanowisko rządu włoskiego. Wspomina o reformach we Francji i Belgii. Zwraca uwagę na potrzebę zmiany modelu systemów ochrony socjalnej w Europie. Omawia podstawowe wyzwania dla polskiej polityki zatrudnienia. W liczbach przedstawia rynek pracy w krajach członkowskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu