BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz
Title
Usługi w obrotach zagranicznych Polski w latach 1991-1995
Source
Handel Wewnętrzny, 1998, nr 1, s. 11-14
Keyword
Usługi, Międzynarodowa wymiana usług, Struktura usług, Wymiana międzynarodowa
Services, International trade in services, Structure of services, International exchange
Abstract
Artykuł wymienia czynniki, które przyczyniły się do wzrostu znaczenia usług w gospodarkach poszczególnych krajów oraz w obrotach międzynarodowych po II wojnie światowej. W obrocie międzynarodowym wyróżnia cztery rodzaje usług. W liczbach przedstawia usługi w bilansie płatniczym Polski w latach 1991-1995. Przedstawia strukturę udziałową eksportu i importu usług w tych latach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu