BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczewska Lidia
Title
Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie działalności usługowej
Source
Handel Wewnętrzny, 1998, nr 1, s. 48-54
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Usługi
Poland's economic integration with the EU, Services
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na możliwe ograniczenia procesów integracyjnych Polski z UE w zakresie usług. Porównano udział sfery usług w zatrudnieniu i dochodzie narodowym w Polsce i w Unii Europejskiej. Przedstawiono usługi w bilansie obrotów bieżących Polski w 1993 r. oraz strukturę geograficzną obrotów usługowych Polski w tym samym roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu