BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Mirosława
Title
Czy hipoteka jest idealną formą zabezpieczenia wierzytelności? Bariery w zabezpieczeniach hipotecznych
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 9, s. 25-30
Keyword
Hipoteka, Księgi wieczyste, Prawo upadłościowe, Zabezpieczenie hipoteczne, Zabezpieczenie wierzytelności, Wierzytelności, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo bankowe
Mortgage, Land registers, Bankruptcy law, Mortgage security, Liability security, Liability, Code of Civil Procedure, Banking law
Abstract
Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności poprzez obciążenie nieruchomości prawem na mocy, którego wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości dłużnika. Instrument ten funkcjonuje w polskim prawie cywilnym od dawna, jednakże w przeciwieństwie do innych ograniczonych praw rzeczowych, chociażby takich jak zastaw, hipotekę i jej funkcjonowanie uregulowano poza kodeksem cywilnym. Według autora wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa nowej instytucji - długu gruntowego poprawiłoby sytuację uczestników rynku kredytowego, w szczególności zaś instytucji bankowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu