BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sochacka-Krysiak Hanna
Title
SGH a rozwój polskiej nauki finansów: finanse publiczne
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 60-69
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Teoria ekonomii
Higher education, Public sector, Public finance, Economic theory
Note
summ.
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstract
W Szkole Głównej Handlowej od stu lat uprawiane są dyscypliny naukowe reprezentujące sektor publiczny i publiczną gospodarkę finansową. W artykule przedstawiono ich dorobek. Zastosowano podział chronologiczny, oparty na cezurach wynikających z historycznych wydarzeń, które kształtowały miejsce i rolę sektora publicznego w polskiej gospodarce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Bitner: Krótki zarys dziejów Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoły Głównej Handlowej i Miejskiej Szkoły Handlowej w latach 1918-1945. Maszynopis powielany, Warszawa 1985, SGPiS, s. 6.
 2. Z. Grodek-Milczarek, J. Kaliński: Krótki zarys historii SGH-SGPiS. Maszynopis powielany, w zbiorach biblioteki SGH.
 3. L. Kurowski: Wstęp do nauki prawa finansowego. Warszawa 1976 i 1902, PWN.
 4. L. Kurowski, E. Ruśkowski. H. Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa w sektorze publicznym. Warszawa 2000, PWE.
 5. Jerzy Lubowicki, Zasady reformy podatkowej. Warszawa 1928.
 6. M. W. Mróz: Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej HandIowej w latach 1915-1939. "Monografie i Opracowania" nr 388, Warszawa 1994, SGH.
 7. J. Nowicki (red.): Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w latach 1939-1945. "Monografie i Opracowania" nr 187, Warszawa 1986, SGH, s. 39 i 72.
 8. Pamiętnik dwudziestolecia WSH 1906-1926. Warszawa 1927, SGH, s. 10-11.
 9. Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936. Warszawa 1938, SGH.
 10. H. Sochacka-Krysiak: Struktura oraz perspektywy rozwoju systemu terenowych dochodów budżetowych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2/1962.
 11. H. Sochacka-Krysiak: Wstęp do badań nad systemem dochodów w terenowej gospodarce budżetowej. "Zeszyty Naukowe SGPiS" nr 29/1961.
 12. H. Sochacka-Krysiak, W. Jaworski: Finanse krajów socjalistycznych, Warszawa 1977 i 1982, PWE.
 13. H. Sochacka-Krysiak, M. Pietrewicz: Gospodarka terenowa. Warszawa 1986, PWE.
 14. H. Sochacka-Krysiak, I. Bolkowiak, Dochody własne budżetów terenowych stopnia podstawowego. Warszawa 1986, Instytut Finansów.
 15. J. Turczyńska: Jubileusz, Jubileusz. Magiel 2006, nr 4, s. 19.
 16. S. Wrzosek: Konstanty Krzeczkowski (1879-1939). W zbiorze: Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS z 1906-1986, Warszawa 1986, SGPiS.
 17. Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Główna Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa 1906-1945. "Monografie i Opracowania" nr 134, Warszawa 1984, SGPiS.
 18. Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczem. Kraków 1932.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu