BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Grzegorz
Title
Narodowy Bank Polski w okresie transformacji
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Bankowość centralna, 2006, nr 5-6, 27 s., aneks statystyczny, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rola banku centralnego w gospodarce, Gospodarka rynkowa, Polityka pieniężna, Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
Central bank's role in the economy, Market economy, Monetary policy, Inflation targeting strategy
Note
summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
W opracowaniu prześledzono ewolucję roli Narodowego Banku Polskiego (NBP). Na początku przybliżono okres 1944-1989. Następnie wydzielono takie cezury jak: początki transformacji (1989-1991), faza dojrzewania gospodarki rynkowej (1992-1997), etap wdrażania strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (1998-2003), pierwsze lata członkostwa w Unii Europejskiej (2004-2005).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Balcerowicz: 800 dni. Szok kontrolowany. Warszawa 1992, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”.
 2. R. Kokoszczyński: Wspołczesna polityka pieniężna w Polsce. Warszawa 2004, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Narodowy Bank Polski: Raporty o inflacji (różne wydania).
 4. Narodowy Bank Polski: Sprawozdania z działalnoEci NBP (różne lata).
 5. Rada Polityki Pieniężnej: Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. Warszawa 2003, NBP.
 6. Rada Polityki Pieniężnej: Średniookresowa strategia polityki pieniężnej. Warszawa 1998, NBP.
 7. System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Praca pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. P. Szpunar: Polityka pieniężna. Warszawa 2000, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. G. Wójtowicz: Od reformy do reformy. „Gazeta Bankowa”, 10–16 paędziernika 2000.
 10. G. Wójtowicz: Odrodzenie bankowości. „Gazeta Bankowa”, 24–30 paędziernika 2000.
 11. G. Wójtowicz, A. Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Warszawa 2003, TWIGGER.
 12. P. Wyczański, M. Gołajewska: Polski system bankowy 1990–1995. Warszawa 1996, Fundacja im. Friedricha Eberta.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu