BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyzel Barbara
Title
Instrumenty opodatkowane : Opodatkowanie pierwotnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (cz.II)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 10, s. 49-50
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Prawo podatkowe, Polityka podatkowa
Financial instruments, Derivatives, Individual income tax, Tax regulations, Tax policy
Abstract
Prawo podatkowe traktuje w Polsce instrumenty finansowe w sposób szczególny. Przede wszystkim dzieli się je na dwie grupy: instrumentów pierwotnych oraz pochodnych. Przepisy podatkowe definiują jedynie pochodne instrumenty finansowe. Ponadto definicja pochodnych instrumentów finansów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych różni się od definicji pochodnych instrumentów finansowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Autor przybliża tę problematykę za pomocą kilku, konkretnych przykładów, wyjaśniając zawiłości prawne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu