BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław
Title
Polskie mikroprzedsiębiorstwa w układzie sektorowo-regionalnym (tendencje rozwojowe)
Polish Enterprises in the Sector-Regional Layout (Development Tendencies)
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 46-50
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Metody ilościowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Regionalna polityka strukturalna, Polityka przemysłowa, Polityka regionalna
Small business, Quantitative methods, Micro-enterprise, Regional structural policy, Industrial policy, Regional policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację polskich mikroprzedsiębiorstw na podstawie wyników analizy ilościowej w ujęciu sektorowo-działowym i regionalnym. Układ sektorowo-działowy jest bardziej wrażliwy na oddziaływanie mechanizmów rynkowych, z kolei układ regionalny jest mniej mobilny, gdyż polityka regionalna nie zawsze okazuje się skuteczna.

The paper presents the analysis of the structural changes in the Polish sector of micro enterprises (up to 9 employees), according to sectors of national economy and according to provinces. The analysis includes period 1999-2004 and has been prepared on the Main Statistical Office data basis. It has been demonstrated that the significance of economy sectors connected with satisfying higher level needs and raising the living standard of the society, is increasing. Changes in the regional structure of the sector of micro-enterprises are relatively little, which can indicate the low efficiency of entrepreneurship support policy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2003, s. 36-41.
  2. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002, s. 20-23.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu