BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa
Title
Sytuacja na rynku wołowiny w Polsce w warunkach rynku Unii Europejskiej
The Situation on the Beef Market in Poland in the Conditions of the European Union Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 13-19, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek mięsny, Rolnictwo, Mięso wołowe, Mięso cielęce
Meat market, Agriculture, Beef meat, Veal
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono stan rynku wołowiny w Polsce w ostatnich kilku latach oraz sytuację tego rynku na tle uczestnictwa Polski w UE. Przedstawiono wielkość podaży na rynku wołowiny i cielęciny , ceny żywca oraz handel zagraniczny mięsem i żywcem wołowym w ostatnich latach. Omówiono również stan polityki WPR na tych rynkach.

The main objective of this paper is to analyse the changes on the beef market in Poland and the EU market. This article shows situation on the beef market in Poland in 2002 or 2003 years. This work presents the reaction of beef market to the BSE crisis. This article shows policy European Union on the meat market, in particular on the beef market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Szot E. (2003): Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
  2. Rynek mięsa. Raport rynkowy. MRiRW, ARR i IERiGŻ, październik 2003, 12-18.
  3. Wojtyra W. (2000): Rynek mięsa. FAPA, Warszawa, 7-11, 52-53.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu