BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Kontrowersyjna nowelizacja : Fundusze emerytalne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 10, s. 74-76
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Projekty ustaw, Regulacje prawne
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Legislation drafts, Legal regulations
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z celów tej nowej regulacji jest eliminacja trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu do ZUS nienależnie otrzymanych składek przez OFE. Cały projekt nowelizacji budzi jednak poważne zastrzeżenia co do staranności prawnej proponowanych zmian, niezgodnych nawet z Konstytucją RP i innymi ustawami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu