BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liszcz Teresa
Title
Osobliwości statusu pracowniczego etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 39-47
Keyword
Kolegium odwoławcze, Pracownicy samorządowi, Kodeks pracy
College of appeal, Self-government employees, Labour Code
Abstract
W opracowaniu przedstawiono podział członków samorządowego kolegium odwoławczego. Dzielą się oni na etatowych i pozaetatowych. Ukazano tu różnice pomiędzy tymi formami zatrudnienia, odnośnie zasad przyjętych w kodeksie pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Liszcz: Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986.
  2. P. Kłosiewicz: Stosunek pracy z powołania, (w:) Studia i Materiały Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, z. 7, Warszawa 1974.
  3. W. Muszalski: Instytucja powołania w prawie pracy, "Pracy i Zabezpieczenie Społeczne" 1976, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu