BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankiewicz Sławomir
Title
System nauczania w szkolnictwie wyższym a rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wstępna analiza wyników badań ankietowych
Education System at Universities vs Development of Micro Business in Poland - Analysis of Questionnaire Results
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 56-60
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Badania ankietowe
Small business, Micro-enterprise, Educational system, Higher education, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu studiowania na uczelni ekonomicznej na tworzenie postaw przedsiębiorczych. Dane uzyskano dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych wśród losowo wybranych studentów kierunków lub specjalności ekonomicznych w Polsce. Z analizy danych wynika, że system edukacyjny na wyższych uczelniach nie wspiera dostatecznie przedsiębiorczości, mimo istniejącego potencjału wśród studentów.

Further transformation and changes in the structure of Polish economy, with the view of making the economy more competitive and reducing the unemployment rate, require considerable participation of the small business sector. The growth of small and medium size enterprises greatly depends on increased entrepreneurship in our economy. Particularly that unbalanced demand is recorded in many market niches. Therefore, in those niches, there is still room for at least small businesses, which could generate revenues and provide employment to many people. The question is why university graduates do not attempt to address those niches, and instead, they choose the unemployed status or undertake work much below their skills (e.g. cashier)?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cellary W., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w elektronicznej gospodarce. Wybrane problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a integracja z UE, red. B. Pilarczyk, PTE, Poznań 2002, s. 7-17.
  2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 11-13.
  3. Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  4. Tarajkowski J. (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, GARMOND, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu