BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżak Monika
Title
Badania kwestionariuszowe adresatów działań promocyjnych gminy na przykładzie gminy Milówka
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 48-54
Keyword
Gmina, Badania ankietowe, Kwestionariusz osobowy, Promocja
District, Questionnaire survey, Personal questionnaire, Promotion
Country
Milówka
Abstract
Celem badania przeprowadzonego pod okiem autorki było zebranie opinii mieszkańców i turystów na temat gminy Milówka i jej działań promocyjnych. Jako metodę pozyskania danych wybrano wywiad, wykorzystując dwa różne wzory kwestionariuszy. W wyniku doboru nielosowego badaniem objęto 60 mieszkańców oraz 60 turystów. Badanie przeprowadzono na terenie gminy Milówka w maju 2004 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Babicka: Promocja gminy Milówka, praca magisterska napisana pod kierunkiem M. Krzyżak, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, 2004.
  2. M. Czornik: Promocja miasta, AE Katowice 2000, s. 68.
  3. T. Markowski: Zarządzanie rozwojem miasta, PWN, Warszawa 1999, s. 211.
  4. J. Zaliatacz: Milówka i okolice, Krosno 2002.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu