BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odolińska Małgorzata
Title
Aktywność Polaków na GPW a koniunktura giełdowa
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 10, s. 92
Keyword
Inwestor giełdowy, Inwestor indywidualny, Koniunktura gospodarcza, Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy
Stock exchange investor, Individual investors, Business trends, Stock market, Capital market
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W połowie sierpnia 2006 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała wyniki cyklicznych (prowadzonych od 1997 r.) badań na temat udziału inwestorów w obrotach. Według analizy zestawień najbardziej aktywną grupę w pierwszym półroczu 2006 r. stanowili inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach giełdowych wyniósł 37% i był najwyższy od dwóch lat. Pojawiły się przeto opinie, iż tak duże zaangażowanie Polaków na rynku kapitałowym oznaczać może rychły początek bessy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu