BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Czas na fundusze z ochroną kapitału : Fundusze inwestycyjne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 10, s. 77-80
Keyword
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Aktywa, Fundusze inwestycyjne, Fundusz sekurytyzacyjny, Zabezpieczenie portfela akcji
Investment fund companies, Assets, Investment funds, Securitization fund, Portfolio hedging
Abstract
Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. W odpowiedzi na rosnący popyt, TFI wzbogacają rynkową ofertę o tego typu produkty. Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczenia portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów udziałowych oraz instrumentów dłużnych w portfelu, w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Celem jest ochrona wartości aktywów przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego. Pierwszym takim fuduszem w kraju jest Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu