BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Teresa
Title
Struktura kapitału w mikro- i małych przedsiębiorstwach
Capital Structure in Micro and Small Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 70-73
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Small business, Micro-enterprise, Company capital structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Struktura kapitału mikro- i małych przedsiębiorstw podlega kształtowaniu przez różne czynniki. Równocześnie proporcje kapitału własnego i obcego mają znaczenie dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw, i w konsekwencji wyznaczają ich pozycję w strukturze rynku oraz granice ekspansji gospodarczej całego sektora. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne w formułowaniu polityki władz gospodarczych, zwłaszcza w zakresie tworzenia i doskonalenia instrumentów i instytucji finansowych dla tych przedsiębiorstw.

Capital structure in the enterprises, among them micro and small, undergoes changes stimulated by different factors which are to be recognized and defined. At the same time the proportions of own and foreign capital have the key meaning for financial economy of enterprises. Consequently, these proportions mark the position of enterprises in the market structure and the expansion of the SMEs sector border.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler R., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2001.
  2. Hall G.C., Hutchinson P.J., Michaelas N., Determinant of the Capital Structures of European SMEs, “Journal of Finance&Accounting", 6, 2004.
  3. Łuczka T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, T. Łuczka (red.), Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań 2005.
  4. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makro-ekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  5. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Wyd. ABC, Warszawa 1999, s. 20.
  6. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2002, s. 211.
  7. Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. Polit. Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 164.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu