BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajder Robert
Title
Dochodzenie roszczeń przeciwko państwu za błędy wymiaru sprawiedliwości
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 10, s. 2-6
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo WE, Sądownictwo, Postępowanie dowodowe
Judgments of the European Court of Justice, European Community law, Judicature, Evidence proceeding
Company
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstract
Autor pisze, że państwo może być pociągnięte do odpowiedzialności za niewdrożenie prawa wspólnotowego. Może również odpowiadać za niewłaściwe jego wdrożenie, które powoduje określone ujemne konsekwencje dla przedsiębiorców. Może być również pociągnięte do odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie prawa wspólnotowego. Stawia też pytanie, czy państwo może odpowiadać za niewłaściwą interpretację prawa wspólnotowego oraz za niewłaściwą ocenę materiału dowodowego przez sądy. Z uwagi na pozycję sądów w zakresie oceny stanu faktycznego w konkretnej sprawie, ich rozstrzygnięcia mogą bowiem powodować określone straty dla przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu