BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Title
Ochrona danych osobowych
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 10, s. 18-24, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Prawa obywatelskie, Ochrona danych osobowych, Dyrektywy WE, Przetwarzanie danych, Państwa członkowskie
Civil Rights, Personal data protection, EC directives, Data processing, Member states
Abstract
W związku z częstym wykorzystywaniem danych osobowych do innych celów niż te, dla których zostały pozyskane, państwa członkowskie zaczęły wprowadzać przepisy zapewniające ich ochronę. Między tymi przepisami istnieją jednak duże różnice, które mogą stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu informacji. Chodzi zatem o zapewnienie odpowiedniej równowagi między ochroną danych osobowych, co wiąże się z ochroną prywatności, a ich swobodnym przepływem, który jest konieczny w warunkach funkcjonowania wspólnego rynku. Dlatego też pojawiła się potrzeba przyjęcia odpowiednich regulacji na poziomie wspólnotowym, które zostały najpierw ujęte w dyrektywie 95/46/WE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004, s. 101-102.
  2. http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/services/eu-guide/data-protection/index_pl.html.
  3. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/114012.htm.
  4. http://www.giodo.gov.pl.
  5. J. Maliszewska-Nienartowicz, Sądowa ochrona jednostek w Unii Europejskiej - postanowienia traktatowe oraz orzecznictwo sądów wspólnotowych, "Studia Prawnicze", nr 4/2004, s. 36.
  6. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, tom I, Warszawa 2000, s. 739.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu