BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopera Sebastian, Lewandowski Jerzy
Title
Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Information Systems in Human Resource Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 45-53, bibliogr.9 poz.
Keyword
System informacyjny, Zarządzanie, Zarządzanie personelem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Information system, Management, Personnel management, Knowledge management, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z elementów decydujących o być albo nie być współczesnych organizacji, dlatego warto zastanowić się, jak można wesprzeć realizację podstawowych procesów w tym obszarze za pomocą dostępnych systemów informacyjnych. W artykule zidentyfikowane zostały podstawowe funkcje w ramach czterech procesów zzl: pozyskiwania i rozwoju personelu, administracyjnej obsługi personelu, kierowania ludźmi i zarządzania wiedzą. Funkcje te wyznaczyły zakres niezbędnego wsparcia, który stał się punktem odniesienia do przeglądu dostępnych rozwiązań systemowych.

The aim of this article is to present questions of information technology in the least structured area of organization. Current management tendencies are targeted at a strategic view of human resources—one that puts the human factor into the foreground. However, personnel strategy does not always find its reflection in technological solutions. This article points to the need for integration between individual strategies and especially their integration with information technology strategy in the sphere of human resource management.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antczak Z. (2005), Wirtualizacja funkcji personalnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
  2. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate Portals: A Tool for Knowledge Management Synchronization, „International Journal o£ Information Management", No. 24, pp.201-220.
  4. Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
  5. Dias C. (2001), Corporate portals: a literature review of a new concept in Information Management, „International Journal of Information Management", No. 21, pp. 269-287.
  6. Dziobak T. (2002), Potęga informacji, „Teleinfo", nr 1-2.
  7. Kostera M. (1997), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, SGH, Warszawa, s. 11-13.
  9. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu