BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barowicz Marek
Title
Oprogramowanie komputerowe w polskim prawie
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 10, s. 23-26
Keyword
Oprogramowanie komputerowe, Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Licencje, Podatek dochodowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Naruszenie przepisów prawa
Computer software, Copyright law, Intellectual property law, Licences, Income tax, Value Added Tax (VAT), Violation of the law
Abstract
Oprogramowanie komputerowe stanowi składnik wartości niematerialnych i prawnych jedynie w sytuacji nabycia do niego praw autorskich lub licencji. Aby stać się przedmiotem prawa autorskiego, oprogramowanie jako utwór musi wykazywać cechy typowe dla działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Podlega wówczas ochronie w takim samym zakresie jak utwory literackie. Twórcy oprogramowania przysługują wówczas autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do utworu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu