BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowińska Iwona
Title
Metodyka Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie oceny zagrożeń sytuacji finansowej banków
Source
Bezpieczny Bank, 2006, nr 2 (31), s. 43-63
Keyword
Ocena kondycji finansowej banku, Banki komercyjne, Banki spółdzielcze, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Gwarancje bankowe
Assessment of the financial condition of the bank, Commercial banks, Cooperative banks, Protecting bank deposit, Banking guarantee
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Artykuł poświęcono stosowanej obecnie w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) metodyce oceny banków komercyjnych i spółdzielczych, rozumianej jako system identyfikacji banków zagrożonych niewypłacalnością oraz system identyfikacji bezpieczeństwa depozytów w sektorze bankowym. Prezentowana metodyka jest kolejnym w BFG etapem rozwoju systemu identyfikacji banków zagrożonych niewypłacalnością.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Bartkowiak, M. Iwanicz-Drozdowska, W. Królak i I. Sowińska, Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń BFG dla budowy systemu wczesnego ostrzegania, Bezpieczny Bank, 1997, nr l.
  2. M. Iwanicz-Drozdowska, I. Sowińska. T. Bugajny, Metodyka oceny banków i identyfikacji ryzyka, Warszawa, listopad 2005 r.
  3. W. Konat, I. Sowińska, System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych, Bezpieczny Bank, 2002, nr 1(16).
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu