BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta
Title
Wykorzystanie Internetu w aptekach
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 10, s. 9-16
Keyword
Apteki, Rynek farmaceutyczny, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Internet, Informatyzacja, Badania ankietowe, Apteki internetowe
Pharmacy, Pharmaceutical market, Computerization of the company, Internet, Informatization, Questionnaire survey, Internet pharmacies
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie zakresu wykorzystania Internetu w aptekach na Dolnym Śląsku. Aby tego dokonać przeprowadzono badania ankietowe w okresie od grudnia 2005 r. do 15 stycznia 2006 r. oraz wywiady z pracownikami aptek i firm tworzących oprogramowanie dla tych placówek. Dane statystyczne udostępniły również Wrocławska Izba Aptekarska i Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu