BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbiejcik Maciej
Title
Rynek kruszyw mineralnych w Polsce
Source
Gospodarka, 1998, nr 23, s. 23-26
Keyword
Surowce mineralne, Rynek surowców mineralnych, Przemysł wydobywczy, Eksploatacja kopalin
Mineral resources, Mineral resources market, Mining industry, Ores exploitation
Abstract
Gwałtowny spadek produkcji budowlano-montażowej w pierwszej połowie lat 90-tych miał istotny wpływ na załamanie się wydobycia i przetwarzania kruszyw mineralnych. Niestety ciągle utrzymuje się mniejszy od przewidywanego poziom nakładów inwestycyjnych na drogownictwo. W dodatku spowolnieniu uległ program budowy autostrad w Polsce. Wszystko to może mieć negatywny wpływ na rozwój rynku surowców mineralnych w kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-6381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu