BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wardyn Łukasz
Title
Prawo do zabiegów zdrowotnych w Unii Europejskiej
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 10, s. 57-60
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Ochrona zdrowia, Zabezpieczenie społeczne, Koszty ochrony zdrowia
Judgments of the European Court of Justice, Health care protection, Social security system, Health costs
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu po raz kolejny rozszerzył zakres przedmiotowy rozporządzenia Rady UE dotyczącego stosowania systemów zabezpieczeń społecznych w UE. Autor opisuje wyrok, który wymusza na ubezpieczycielach ponoszenie kosztów leczenia za zabiegi, których wykonanie „przekracza czas możliwy do zaakceptowania z punktu widzenia medycznego". Orzeczeniem z 16 maja 2006 r. (C-372/04) ETS wyjaśnił, jakie kryteria oraz procedury muszą zostać spełnione przy wydaniu decyzji o możliwości leczenia w innym państwie Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu