BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Adam, Wydmuch Gracja
Title
Strategia wykorzystania technologii informacyjnej do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Information Technology Application Strategy in Human Resource Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 19-29, bibliogr.7 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Technologia informacyjna, Informatyzacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Human Resources Management (HRM), Information Technology (IT), Informatization, Information and Communication Technology (ICT)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja problematyki informatyzacji najmniej ustrukturalizowanego obszaru organizacji. Współczesne tendencje zarządzania ukierunkowane są na strategiczne postrzeganie zasobów ludzkich, propagując wyniesienie czynnika ludzkiego na pierwszy plan. Nie zawsze jednak strategie personalne znajdują swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach technologicznych. Artykuł wskazuje na konieczność integracji pomiędzy poszczególnymi strategiami, a w szczególności zespojenia z nimi strategii informatyzacji sfery zarządzania zasobami ludzkimi.

The aim of this article is to present questions of information technology in the least structured area of organization. Current management tendencies are targeted at a strategic view of human resources—one that puts the human factor into the foreground. However, personnel strategy does not always find its reflection in technological solutions. This article points to the need for integration between individual strategies and especially their integration with information technology strategy in the sphere of human resource management.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong A. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. David F.R. (1986), Cases in Strategie Management, Merill Publishing Company, Auburn University.
  3. Listwan T. (2000), Zarządzanie kadrami, AE Wrocław.
  4. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przekł. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Nowicki A. (1999), Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE Wrocław, s. 46, 110.
  6. Penc J. (1999) Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  7. Perechuda K. (2005), Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, AE Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu