BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugajny Tomasz
Title
Prognozowanie w pracach analitycznych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Source
Bezpieczny Bank, 2006, nr 2 (31), s. 64-75
Keyword
Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Ocena kondycji finansowej banku, Szacowanie ryzyka, Metody prognozowania
Banking guarantee, Protecting bank deposit, Assessment of the financial condition of the bank, Risk estimating, Forecasting methods
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Omówiono wyniki prac nad metodami prognostycznymi stosowanymi obecnie w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Docelowy zakres prognoz dokonywanyh w BFG obejmuje dwie ścieżki: przewidywanie ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i ocen zagrożeń sektora bankowego oraz przewidywanie poziomu podstawy określenia stawek funduszu ochrony środków gwarantowanych i opłaty rocznej, tj. depozytów sektora niefinansowego i instytucji samorządowych oraz aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem. Poruszono również problematykę zakresu prognozowania, miejsca prognoz w metodyce oceny banków oraz wyjaśniono koncepcję modułu szacowania ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. I. Sowińska: Metodyka BFG w zakresie oceny zagrożeń sytuacji finansowej banków.
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu