BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkaczyk Stanisław
Title
Trendy w inżynierii jakości
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 10, s. 4-8, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Inżynieria jakości, Jakość, Koszty jakości, Analiza wartości, Komputerowe systemy wspomagania jakości
Quality engineering, Quality, Quality costs, Value analysis, Computer aided quality assurance
Note
Zawiera rysunki: [1] Podstawowe składowe wpływające na rozwój technologii, [2] Model określający wpływ metod badania i oceny jakości na procesy technologiczne, [3] Model kosztów jakości w procesie wytwarzania, [4] Model analizy wartości dla procesów wytwórczych
Abstract
Istnieje wiele kierunków rozwoju jakości w obszarze szeroko rozumianej inżynierii jakości. W tym opracowaniu ograniczono je głównie do badania i oceny systemu jakości, kosztów jakości, a także analizy wartości. Stąd w pracy zostały pokrótce przytoczone niedawno opracowane modele wpływu metod badania i oceny jakości na realizowane procesy kosztów jakości, a także analizy czasowo-kosztowo-jakościowej. Do wymienionych dochodzą, rzecz jasna, komputerowe systemy wspomagania zapewnienia jakości i szereg innych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kolman R.: Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
 2. Tkaczyk St.: Inżynieria jakości, a inżynieria materiałowa, IGiZwP „ORGMASZ", Warszawa 2000.
 3. Tkaczyk St.: Inżynieria jakości w przemyśle, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Konferencja, 43, Ouality - 2001, Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Częstochowa 2001, 16.
 4. Tkaczyk St., Dudek M.: Stan kształtowania wiedzy projakościowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych w aspekcie metod badań i oceny jakości, Mat. IV Miedz. Konf. Naukowej: Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Kazimierz Dolny 2001, II, 588.
 5. Tkaczyk St., Michalska J.: Cost - ąuality (CQA) analysis, Mat. Konf. PAN AMME'00, Gliwice - Kraków - Zakopane, 2001, 609.
 6. Tkaczyk St., Roszak M.: Tendencje w wykorzystaniu logistyki w sferze zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, Monografia, z 99, (red. Hejduk I. K.) Pol. Koszalińska, Koszalin 2004.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Projektowanie systemów zarządzania, Dilfin, Warszawa 2002.
 8. Kacprzyński B.: Polska nauka, technologia, restrukturyzacja, Wyd. U. W., Warszawa 1993.
 9. Tkaczyk St.: Rewolucje technologiczne, a postęp w zarządzaniu organizacją Mat. IV Miedz. Konf. Naukowej Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Kazimierz Dolny 2001, t. I, 125.
 10. Tkaczyk St.: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą pracą i techniką Mat. Ogólnopolskiej Konf. Naukowej, Lublin 2003, 137.
 11. Król H.: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, Wyd. U. W., Warszawa 2001.
 12. Skrzypek E.: Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2001.
 13. Gablety M.: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. AE. Wrocław 1999.
 14. Tkaczyk St.: Strategia zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o zasady TQM, Mat. VIII Miedz. Konf.: Zarządzanie Jakością, Środowiskiem, Wiedzą i Bezpieczeństwem..., Poznań - Boszkowo 2004, 323.
 15. Dudek M.: Statystyczne metody sterowania jakością wybranych procesów technologicznych (rozprawa doktorska), Poi. Śląska, Gliwice 2002.
 16. Michalska J.: Badania procesów wytwarzania ze względu na ich koszty związane z systemem zapewnienia jakości (rozprawa doktorska), Poi. Śląska, Gliwice 2002.
 17. Zymonik Z.: Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Poi. Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 18. Kister A.: Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 19. Roszak M.: Ocena wybranych procesów wytwórczych w oparciu o analizę wartości (rozprawa doktorska), Pol. Śląska, Gliwice 2004.
 20. Tkaczyk St.f Widomska-Idczak M.: Wspomaganie procesów tworzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Mat. Konf. PAN, AMME'00, Gliwice – Kraków - Zakopane 2001, 597.
 21. Widomska-Idczak M.: Badania i doskonalenie planów jakości wyrobu w przedsiębiorstwach przemysłu hutniczego (rozprawa doktorska), lOiZwP „ORGMASZ", Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu