BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obora Hubert (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu)
Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 506, s. 79-92, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Płace, Struktura płac, Wartościowanie stanowisk pracy, Motywowanie pracowników, Formy wynagradzania
Wages, Wage structure, Job evaluation, Motivating employees, Forms of remuneration
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor przedstawił czynniki mające wpływ na kształtowanie płac w przedsiębiorstwie na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu. Autor zaprezentował strukturę elementów z których składa się wynagrodzenie zatrudnionych, oraz projekt widełkowej i wielopoziomowej siatki płac zasadniczych.

In the article the author discusses factors influencing the shaping of payroll. The author presents the structure of the components of employees' remuneration and enterprise's wage scale. The author names the shortcomings of the now in force solutions and presented a draft of differential and multilevel wages table. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [1992], Jak wynagradzać, IOPM "ORGMASZ", Warszawa.
  2. Czekaj J. [1987], Problemy taryfikacji pracy w zreformowanym przedsiębiorstwie, TWWP, Kraków (materiały szkoleniowe).
  3. Juchnowicz Z. [1995], Wartościowanie pracy podstawą korekty tabel płac, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
  4. Krencik W. [1987], System płac [w:] Ekonomika pracy - praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz, Warszawa.
  5. Martyniak Z. [1992], Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków.
  6. Pancer A. [1991], Zakładowy system wynagradzania, Biblioteka BKN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu