BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerowicz Leszek
Title
Związki między transformacją gospodarczą a polityczną : Podstawowa koncepcja i ramy analityczne
Source
Sprawy Międzynarodowe, 1996, nr 3-4, s. 9-28
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Prawo gospodarcze, Demokracja, Polityka gospodarcza, Kraje postkomunistyczne
Systemic transformation, Economic law, Democracy, Economic policy, Post-communist countries
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Autor omawia dwa rodzaje transformacji: polityczną i gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej, podaje definicje istoty transformacji. Wymienia zadania, które wymagają realizacji w celu otrzymania optymalnego systemu gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu