BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamiec Jolanta
Title
Szczyt w Dublinie o rewizji traktatów wspólnotowych
Source
Wspólnoty Europejskie, 1997, nr 2, s. 12-17
Keyword
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Prawa człowieka
International security, Foreign policy, Human rights
Company
Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
Council of the European Union, European Commission, European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem artykułu jest wstępna wersja traktatu o Unii Europejskiej przygotowana przez Konferencję Międzyrządową (IGC), zaprezentowana na szczycie w Dublinie w grudniu 1996 r. Omówiono przedstawiony na szczycie dokument "Unia Europejska dziś i jutro" odpowiadający głównym tematom Konferencji Międzyrządowej a dotyczący podstawowych praw obywatelskich, bezpieczeństwa wewnętrznego, wymiaru sprawiedliwości, polityki zagranicznej, instytucji Unii, współpracy państw członkowskich. Przedstawiony dokument stanowić ma punkt wyjścia dla zreformowania Unii Europejskiej i przygotowania jej do rozszerzenia o kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu