BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszyński Marian
Title
Pakt stabilizacyjny EMU - geneza, istota i znaki zapytania
Source
Wspólnoty Europejskie, 1997, nr 2, s. 40-44
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Traktat z Maastricht, Równowaga pieniężna, Polityka pieniężna
Economic and Monetary Union (EMU), Maastricht Treaty, Monetary equilibrium, Monetary policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem artykułu jest pakt stabilizacji i rozwoju przedstawiający warunki spełnienia kryteriów fiskalnych Traktatu z Maastricht związanych z utworzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej - EMU. Pakt dotyczy zdyscyplinowania rządów w zakresie utrzymywania poziomu deficytu sektora publicznego na poziomie wyznaczonym przez te kryteria, tj. poniżej 3 procent wartości produktu krajowego brutto (PKB).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu