BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
Title
Niełatwe partnerstwo
Source
Wspólnoty Europejskie, 1997, nr 5, s. 35-40
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Foreign investment, Direct investments, Economic and Monetary Union (EMU)
Company
Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny (EBC), Unia Europejska (UE)
European Commission, European Central Bank (ECB), European Union (EU)
Abstract
Autorka przedstawia działalność Komisji Europejskiej w zakresie egzekwowania przepisów o ochronie konkurencji. Kontroli takiej podlegają te działania, które mają wpływ na handel między państwami członkowskimi. W artykule przedstawione są perturbacje z wdrożeniem i rozpoczęciem funkcjonowania europejskiej unii gospodarczej i walutowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu