BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Jan
Title
Opinie przedstawicieli środowiska naukowego o doskonaleniu zarządzania w praktyce gospodarczej
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 3-6
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praktyka zarządzania, Badania ankietowe
Enterprise management, Management practice, Questionnaire survey
Abstract
W opracowaniu zawarto sprawozdanie z realizacji części projektu badawczego, którego podstawowym zamiarem było poznanie opinii przedstawicieli różnych, związanych z problematyką doskonalenia zarządzania w praktyce gospodarczej, środowisk (tzn. naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów) w takich kwestiach, jak: aktualny i postulowany zakres podejmowanych w przedsiębiorstwach działań skierowanych na doskonalenie zarządzania; źródła, cele i motywy tych działań; towarzyszące im przeszkody i okoliczności sprzyjające oraz osiągane rezultaty. W tej części opracowania przybliżono opinie przedstawicieli środowiska naukowego. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2005 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu