BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał
Title
Strategiczność zasobów
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 7-8, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, Badania ankietowe
Strategic management, Competitive advantage, Tangible assets, Intangible assets, Questionnaire survey
Abstract
Przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było zidentyfikowanie zasobów spełniających warunki skutecznego konkurowania oraz określenie, które z zasobów są najważniejsze do wykorzystywania okazji i unikania zagrożeń. Zamieszczono model struktury strategii zasobowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BARNEY J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 17, nr 1.
  2. BARNEY J.B. (1997), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley, Menlo Park.
  3. KRUPSKI R. (2006), Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WSZiP, Wałbrzych.
  4. ROKITA J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu