BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyjaszczyk Ewa
Title
Systemy jakości w agrobiznesie
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 9, s. 17-20
Keyword
Agrobiznes, Systemy jakości, Żywność, Środki ochrony roślin, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Normy ISO
Agrobusiness, Quality systems, Food, Plant protection measures, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO International Standards
Abstract
Artykuł na temat systemów jakości kojarzonych z żywnością i jej przetwórstwem. W tym między innymi mowa o HACCAP (Hazard Analysis Critical Control Point), czyli o systemie zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, systemie GAP (Good Agricultural Practice = Dobra Praktyka Rolnicza) oraz o certyfikacji na zgodność z normami ISO, która jest cennym atutem pomagającym pozytywnie wyróżnić się z grupy przedsiębiorstw konkurencyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jan Kuś, Krzysztof Jończyk: Dobra Praktyka Rolnicza w gospodarstwie rolnym, Materiały szkoleniowe; Radom 2005.
  2. Scott C. Lucas: Your ISO; Farm Chemicals International, March 2006, str. 22.
  3. Ewa Matyjaszczyk; Systemy zarządzania jakością niezwiązne z normami ISO, Problemy Jakości 1/2006 str. 21-24.
  4. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.
  5. http://ec.europa.eu/comm/food/index_en.htm.
  6. http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y5488e0e.htm.
  7. http://www.fao.org/prods/GAP/gapindex_en.asp.
  8. http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kodeks/.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu