BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak Dorota (Wydział Ekonomii)
Title
Restrukturyzacja starych regionów węglowych : przykład regionu North East w Anglii i Górnego Śląska
The Restructuring of Old Coal-Mining Regions : the Example of the North East in England and Upper Silesia
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 580, s. 91-103, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka przemysłowa, Przemysł wydobywczy, Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo węgla kamiennego
Industrial policy, Mining industry, Industrial restructuring, Mining industry restructuring, Hard bituminous coal mining
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono politykę przemysłową dwóch regionów górniczych : North East w Anglii i Górnego Śląska. Przeprowadzono porównawczą charakterystykę okręgów. Następnie przeanalizowano sytuację gospodarczą tych obszarów oraz ich doświadczenia w restrukturyzacji.

In this article, the author looks at two industrial regions which emerged on the basis of traditional industries, including the coal-mining industry, in two different economic systems and which have now face the need for radical restructuring. The experiences of the North East in Englend exemplify the difficult process of change which awaits similar regions, including Upper Silesia in Poland. In the first part of this article, the author looks at the notion of industrial policy and then describes the coal-mining industry in both countries under discussion. In the second part, she provides a description of the regions, their resources and experiences with restructuring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Beynon H., Hudson R., Sadler D., A Tale of Two Industries: The Contraction of Coal and Steel in North East of England, Open University Press, Milton Keynes-Philadelphia 1991.
  2. Dylematy społeczne i gospodarcze starego okręgu przemysłowego. Wnioski dla Parlamentu, pod red. I. Lipowicza, Warszawa 1996.
  3. Karbownik A., Górnictwo węgla kamiennego w Polsce - ocena stanu w aspekcie wymagań i oczekiwań Unii Europejskiej, Gliwice 1997.
  4. Leśniak D., A Comparative Analysis of Industrial and Regional Restructuring of Coal Mining Regions. The Case of the North East of England and Upper Silesia in Poland, Raport nie publikowany z pobytu na stypendium w ramach programu ACE Phare na Uniwersytecie Sunderland w Północnej Anglii, 1998.
  5. Lisowski A., Stan i perspektywy przemysłu węgla kamiennego w Polsce [w:] Stan i perspektywy przemysłu węglowego Polsce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 15, Warszawa 1996.
  6. North East of England Regional Development Strategy 1994-1999, Regional Development Strategy Steering Group, North East, March 1993.
  7. Program restrukturyzacji i rozwoju gospodarki województwa katowickiego 1998-2002, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Katowice 1997.
  8. Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu