BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzecki Adam (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego
Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 5-11
Keyword
Filozofia, Antropologia, Osobowość człowieka
Philosophy, Anthropology, Human personality
Note
summ.
Abstract
Problem rozwoju człowieka jest istotnym zagadnieniem dotyczącym bytu ludzkiego. W artykule zaprezentowano różne pojęcia rozwoju podmiotu osobowego: 1. Osiąganie wewnętrznej jednolitości i jednorodności; 2. Ciągłość i kontynuacja; 3. Coraz wyraźniejszy podmiot ("krystalizowanie się"); 4.Osiąganie istotnych kwalifikacji podmiotowych; 5. Rozwój polegający na ciągłym poszerzaniu działań na rzecz wartości (otwieranie się).

The development of the human subject is not simply a product of organic and psychological processes it neither initiates nor "masters". The human subject can contribute to its own development, embarking upon development-oriented undertakings and "assimilating" certain processes and mechanisms. In such situations, the human subject is engaged in its own authentic development. This process may involve: 1) the achievement of internal uniformity, 2) the appearance of something new in the life of the human subject, 3) the "crystallization" of the human subject, 4) the attainment of important skills, 5) an opening up to values and a broadening of actions to this end. These different approaches to the development of the human subject complement rather than exclude one another. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Murawski K., Rozwój wewnętrzny w ujęciu Carla Gustawa Junga [w:] Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, pod red. J. Rudniańskiego i K. Murawskiego, PIW, Warszawa 1988.
  2. Węgrzecki A., Uwagi o wolności wewnętrznej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczne 1993, z. 9.
  3. Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu