BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porębski Czesław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Etyka i polityka w politycznym liberalizmie
Ethics and Politics in Political Liberalism
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 27-34
Keyword
Etyka, Liberalizm, Teoria państwa i prawa, Sprawiedliwość społeczna
Ethics, Liberalism, Theory of state and law, Social justice
Note
summ.
Abstract
Według autora sensem sprawiedliwości jest obiektywne przyznawanie każdemu tego, co mu należne. Trudność występuje tam gdzie wydaje się niemożliwe przezwyciężenie trwałego konfliktu między poczuciem sprawiedliwości a wyczuciem interesu indywidualnego lub grupowego. Autor podaje trzy przykłady prób uporania się z tymi trudnościami, sposoby: Locke`a, Milla i Rawlsa.

The sources of political liberalism are diverse. One of these is the moderate degree of trust placed in those active on the political stage. As a consequence, the liberal tradition comprises a number of features designed to protect political life from the effects of partiality, self-interest, and the efforts of politicians to favour their supporters or constituency. In this article, the author recalls a number of theories put forward by liberals both in the past and today. In his conclusion, he offers a number of reasons why the liberal tradition is received so unenthusiastically in Polish political life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kant I., Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, Hamburg 1959.
  2. Kuniński M., Liberalism in Poland: What is Left, "Studies in East European Thought" 1997, nr49.
  3. Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
  4. Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków 1995.
  5. Rawls J., Political Liberalism, New York 1993.
  6. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu