BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosenko Kazimierz (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Wyjaśnianie i rozumienie w ekonomii
Explainig and Understanding in Ekonomics
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 13-25
Keyword
Filozofia ekonomii, Teoria ekonomii
Philosophy of economics, Economic theory
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor podejmuje próbę określenia czy ekonomia jest skoncentrowana tylko na rozpoznawaniu doraźnych relacji pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi, czy też zajmuje się badaniem tych zjawisk zachodzących w gospodarce. Udowadnia również ich znaczenie i istotę dla funkcjonowania społeczności.

In his paper "Explaining and Understanding in Economics", the author tries to determine whether economics is merely supposed to identify causal relationships between economic events, or whether it is also supposed to prove that economic events are meaningful, regardless of whether their course is natural or directed by man. As distinct from nature, the economy is a human creation and as such - an ingredient of culture. As a consequence, it can be judged on the basis of its significance in everyday life. Identifying the role played by understanding in economics requires rejection of methodological monism and psychologism as a means of comprehending values, a view popular among economic theorists. Since economics cannot avoid evaluating reality and setting economic goals, positive economics must be supplemented by an analysis of the importance of economic events. Otherwise, it will be impossible to fully comprehend the importance of the economy in human life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, Warszawa 1993.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, Warszawa 1995.
 3. Etyka w biznesie, P.M. Minus (red.), Warszawa.
 4. Friedman M., Essays in Positive Economics, Chicago 1962.
 5. Heilbroner R.L., Economics as a "Value - Free" Science [w:] How Economists Explain, pod red. W.L. Marr, B. Raj, Lanham 1983.
 6. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. druga, PWN, Warszawa 1974.
 7. Koslowski P., Prinzipien der Ethischen Ökonomie, Tübingen 1988.
 8. Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa 1987.
 9. Kuniński M., Rozumienie a wyjaśnienia typu "niewidzialna ręka" w teorii ładu spontanicznego Friedricha A. von Hayeka, "Prakseologia" 1991, nr 1-2, s. 177-182.
 10. Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa 1996.
 11. Mises L. von, Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, "Prakseologia" 1995, nr 3-4.
 12. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
 13. Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 14. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 1 i II, Warszawa 1983.
 15. Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 16. Trochimska-Kubacka B., Neokantyzm, Wrocław 1997.
 17. Walterskirchen E., 15 lat monetaryzmu, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu