BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusak Leszek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Nietzsche kontra Sokrates
Nietzsche Versus Socrates
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 49-57
Keyword
Filozofia
Philosophy
Note
summ.
Nietzsche Fridrich Wilhelm, Sokrates
Abstract
Fryderyk Nietzsche w swoich dziełach odnosi się do osób mu współczesnych a także do postaci i zdarzeń z przeszłości. Jednym z twórców, którzy cieszyli się jego zainteresowaniem był Sokrates. W artykule opisano zarzuty wytaczane przez Nietzschego Sokratesowi dotyczące krytyki jego poglądów na temat wartości życia.

In Nietzsche's view, Socrates promoted an ascetic philosophy which was hostile to life and contributed to the downfall of Man and Culture. The cult of reason and knowledge he promotedleft its mark on European philosophy and became the unwritten dogma of a modern culture immersed in crisis. Even if this criticism is justified, Nietzsche's counterphilosophy (an apology for robust life in its biological sense, for instinct and myth over reason and knowledge, for Dionysian culture over Alexandrian culture) is also disputable. For these ideals are as one-sided as those proselytised by Socrates. Other solutions, therefore, need to be sought; solutions that extend beyond the boundaries marked out by Socrates and Nietzsche. Attempts in this direction have been made, among others, by Heidegger, Jaspers, Scheler and Plessner. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Colli G., Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Res Publica & Oficyna Literacka, Warszawa-Kraków 1991.
  2. Colli G., Po Nietzschem, tłum. S. Kasprzysiak, Oficyna Literacka, Kraków 1994.
  3. Nietzsche F., Die Geburt der Tragödie, KSA t. 1, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Deutscher Taschenbuch Verlag München, 1988.
  4. Nietzsche F., Morgenröte, KSA t. 3, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1988.
  5. Nietzsche F., Narodziny tragedii, przekł. B. Baran, inter esse, Kraków 1994.
  6. Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
  7. Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1982.
  8. Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, BKF, Warszawa 1987.
  9. Schnädelbach H., Filozofia w Niemczech 1831-1933, tłum. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
  10. Whitehead A.N., Nauka i świat współczesny, przekł. S. Magala, IW PAX, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu