BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerowicz Leszek
Title
Prawo a ekonomia
Law and the Economy
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 87-94
Keyword
Makroekonomia, Prawo, Socjologia, Przepływy kapitałowe, Praworządność
Macroeconomics, Law, Sociology, Capital flows, Rule of law
Abstract
Autor omawia związki pomiędzy porządkiem prawnym, a warunkami życia demokratycznego społeczeństwa. Podana jest definicja demokracji oraz praworządności. Powołując się na badania zagraniczne autor objaśnia wpływ wzrostu praworządności na rozwój gospodarczy, regulacji prawnych na przepływ kapitału i przedsiębiorczość, oraz implikacje wynikające z stopnia ochrony depozytów, zabezpieczeń socjalnych i konstrukcji prawa pracy.

Law today constitutes an area of intense interdisciplinary research. An example of such research may be the economic analysis of law. The author understands the concept of law as law in action defined as the process of law formation and execution. Such a construction of law arises from democracy and the rule of law which, when considered independently, allow to analyse the relations between them. Next, the rule of law is analysed as a gradable concept, and the study on the influence of law on the rate of investments, the development of the financial sector, the increase in productivity and the ownership structure of firms and the availability of capital are presented. The influence of administrative legal regulations on people's behaviour and economic development (including, among others, moral hazard, social cost of extensive social protection and reasons for unemployment) is also shown. Concluding, the author draws our attention to the results of some empirical studies carried out recently worldwide and encourages similar studies to be carried out in Poland.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu