BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Czesława (Wydział Ekonomii)
Title
Gabriela Marcela "nieakceptacja pozytywna"
Gabriel Marcel's "Positive Non-Acceptance"
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 59-71
Keyword
Filozofia człowieka, Egzystencjalizm, Metafizyka wartości
Human philosophy, Existentialism, Metaphysics of values
Note
summ.
Marcel Gabriel
Abstract
Według G. Marcela, zagrożenie oznacza niebezpieczeństwo doprowadzające do rozpaczy, utraty nadziei, co oznacza porażkę, niepowodzenie jednostki i zagrożenie jej rozwoju. Marcel postrzega takie nastawienie w negatywnym świetle, jako umocnienie własnego "ja" w zamykaniu się w sobie. W artykule opisano postawę, która jest określona jako "nieakceptacja pozytywna" a objawia się ona cierpliwością oraz pokładaniem zaufania we własne przeznaczenie.

In a "challenge" situation, which in Marcel's philosophy assumes the form of illfortune, the individual adopts various attitudes. A "challenge" signifies danger, which provokes the temptation of despair and associated resignation. For Marcel it signals a defeat for the individual, impeding his development and leading to self-annihilation. Marcel views such an attitude in a negative light. He opposes the attitude whereby an individual accepts his tragic fate while preserving inner integrity. This acceptance is similar to stoic apathy, whereby the individual maintains a reasonable distance in relation to his fate. Marcel criticises this outlook, perceiving within it a negative moment that entails the elevation of the "I" as a result of self-deification. Instead, Marcel suggests an approach he terms "positive non-acceptance", characterised by patience and a placing of trust in one's fate. This approach allows the individual to overcome fear and "tame" ill-fortune. As a result, the individual makes the "challenge" an element of his own personal fate, leading to internal spiritual transformation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Marcel G., Homo viator, tłum. A. Podsiad, Warszawa 1984.
  2. Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, przekł. S. Ławicki, Warszawa 1965.
  3. Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984.
  4. Marcel G., Tajemnica bytu, przekł. M. Frankiewicz, Kraków 1995.
  5. Szestow L., Sola fide. Tolko wieraju, Paris 1966, cyt. za: C. Wodziński, Ateny, Jerozolima, Rzym..., w: L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993.
  6. Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce, Kraków 1993.
  7. Wodziński C., w: L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, Warszawa 1987.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu