BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Marcelowska rozporządzalność
Marcelian Disposability
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 73-80
Keyword
Egzystencjalizm, Filozofia człowieka
Existentialism, Human philosophy
Note
summ.
Marcel Gabriel
Abstract
Marcelowska koncepcja rozporządzalności trafiła w oczekiwania przeciętnego człowieka. Jej podstawy tkwią w chrześcijańskiej wizji człowieka. Autor opisuje założenia filozoficzne G. Marcela zwracając uwagę na przesłania i intencje, podkreślając przy tym złe i dobre strony pojęcia rozporządzalności.

The Marcelian concept of disposability signifies a desire to place oneself entirely at the disposal of another human being. It is a form of love and is closely related to such human attitudes as unlimited trust in another, the hope for reciprocation, and the readiness to meet challenges. An individual who places himself at the disposal of another is exposed to many dangers and places his reputation at risk, for people ill-disposed towards that individual can exploit his attitude for their own ends. Despite this, it is through disposability that many people assert their faith in the possibility of partnership-based relations with those close to them. Disposability can also be based on a relationship with a personal Absolute. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukowski J., O zaufaniu, "Studia Filozoficzne" 1984, nr 6.
  2. Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Znak, Kraków 1987.
  3. Marcel G., Homo viator, tłum. P. Lubicz, Pax, Warszawa 1959.
  4. Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Ławicki, Pax, Warszawa 1965.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu